Exclusive Racing Series reglement

 

1. Algemene Bepalingen

Artikel 1.1;
Deelnemers aan sessies welke georganiseerd worden door Exclusive Racing Series zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van het algehele reglement. Indien er onduidelijkheid bestaat over het reglement dient de deelnemer zelf uitleg te vragen bij één van de ERS crewleden.

 

Artikel 1.2;
Wanneer een deelnemer deelneemt aan een ERS georganiseerde sessie gaat de deelnemer automatisch akkoord met de afspraken en regels welke binnen ERS gelden.

 

Artikel 1.3;
Wanneer een deelnemer zich inschrijft voor- en deelneemt aan een ERS kampioenschap / evenement gaat de deelnemer automatisch akkoord met het feit dat de naam van de deelnemer weergegeven kan worden op Discord, Livetiming en de ERS website, www.exclusiveracingseries.nl

 

Artikel 1.4;
De deelnemer heeft respect voor de andere ERS leden en crew.

 

Artikel 1.5;
De ERS crew kan in het geheel nergens aansprakelijk voor gesteld worden. De ERS crew organiseert deze league vanuit een geheel vrijwillig oogpunt.

 

Artikel 1.6;
ERS is een “gentlemens league”, wat betekent dat de netheid in principe vanuit de deelnemers zelf moet komen.
Daarom werkt ERS met een zogenoemde passieve racecommissie. Dit houd in dat de racecommissie niet actief controleert op de naleving van de artikelen welke in het ERS reglement 2022 benoemd staan. De racecommissie treedt alleen op als er een protest ingediend is van een deelnemer. De racecommissie behoudt het recht om zelfstandig onderzoek te doen op de naleving van de artikelen welke in het ERS reglement 2022 benoemd staan en op te treden waar nodig.

 

2. Deelname ERS

Artikel 2.1;
De deelnemer maakt op Discord, ERS server, ERS website en TeamSpeak gebruik van zijn eigen voor- en achternaam. Wanneer de deelnemer hier niet aan voldoet kan de deelnemer niet deelnemen aan een ERS kampioenschap of evenement.

 

Artikel 2.2; Inschrijven
De deelnemer schrijft zich in voor het ERS kampioenschap / evenement om deel te kunnen nemen. De deelnemer schrijft zich in voor het kampioenschap / evenement op de ERS website. Op de website www.exclusiveracingseries.nl dient men een account aan te maken.

 

Artikel 2.3; Aanwezigheid Teamspeak
Wanneer een deelnemer deelneemt aan een ERS raceavond dient de deelnemer aanwezig te zijn op Teamspeak.

Mogelijke straffen;

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace (na drie keer overtreden binnen één kampioenschap)

 

Artikel 2.3a; Briefing
De deelnemer dient zich voor een willekeurige ERS race op de hoogte te stellen van de briefing. De briefing kan gelezen worden op Discord onder ‘Huidig kampioenschap’ kanaal #briefing.
Wanneer een deelnemer op de raceavond deelneemt aan een willekeurige sessie, welke genoemd staan onder ‘5 Sessiebepalingen’, dient de deelnemer aanwezig te zijn op Teamspeak.

 

Artikel 2.3b; Wachtwoord ERS server
Het ontvangen wachtwoord voor de ERS rFactor 2 server mag onder geen beding doorgegeven worden aan anderen.

Straf:
De crew behoudt het recht om hier naar alle redelijkheid tegen op te treden

 

Artikel 2.4; Afmelden
Vervallen per 11-1-2023.

 

Artikel 2.5; 3x niet afmelden
Vervallen per 09-08-2022.

 

Artikel 2.6; Donatie
De ERS league is gratis. De deelnemer mag geheel vrijwillig een donatie doen aan ERS. Dit kan via onze PayPal pagina: https://www.paypal.me/exclusiveracing

 

Artikel 2.7; Reversed grid
Mits een kampioenschap een format aanhoudt inclusief sprintrace, wordt de startopstelling voor de hoofdrace bepaald door de uitslag van de kwalificatie. Posities 1 t/m 8 van de sprintrace, welke voorafgaand aan de hoofdrace plaatsvindt, worden omgedraaid en de daaropvolgende posities worden overgenomen.

 

Artikel 2.8; Puntenverdeling
Sprintrace (mits van toepassing):

 1. 16 punten
 2. 15 punten
 3. 14 punten
 4. 13 punten
 5. 12 punten
 6. 11 punten
 7. 10 punten
 8. 9 punten
 9. 8 punten
 10. 7 punten
 11. 6 punten
 12. 5 punten
 13. 4 punten
 14. 3 punten
 15. 2 punten

Hoofdrace of endurance race (mits van toepassing):

 1. 32 punten
 2. 30 punten
 3. 28 punten
 4. 26 punten
 5. 24 punten
 6. 22 punten
 7. 20 punten
 8. 18 punten
 9. 16 punten
 10. 14 punten
 11. 12 punten
 12. 10 punten
 13. 8 punten
 14. 6 punten
 15. 4 punten

 

3. ERS Server

Artikel 3.1; rFactor 2
De deelnemer dient in de rFactor 2 game de instellingen Network up- en downstream aan te passen naar upstream 20.0 Mbps / downstream 20.0 Mbps.

 

Artikel 3.2; Internet
Om verbinding te maken de ERS servers is internetverbinding noodzakelijk. Deze verbinding moet van een dusdanige kwaliteit en snelheid zijn dat andere deelnemers hier geen hinder van ervaren.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace (na drie keer overtreden binnen één kampioenschap)

 

Artikel 3.3; Chatten in server
Tijdens de kwalificatie en race mag er in het geheel niet gechat worden.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

4. Rijgedrag op de baan

Artikel 4.1; Gentlemen rule
Wanneer een deelnemer een incident veroorzaakt waarbij een andere deelnemer in het nadeel is moedigt de racecommissie het toepassen van de ‘Gentleman’s Rule’ aan. Indien de veroorzaker meteen na het incident de gewonnen positie teruggeeft aan de benadeelde deelnemer zal de racecommissie dit meenemen bij het beoordelen van een eventuele ticket.
Dit houdt niet in dat dit gelijk een vrijbrief is om elk incident op deze manier op te lossen.

 

Artikel 4.1a; Gentlemen rule
Wanneer een deelnemer niet de intentie heeft om een geklokte tijd neer te zetten wordt er van hem verwacht de snellere deelnemer achter hem voorbij te laten.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing

 

Artikel 4.2; Circuit
De deelnemers dienen de omloop in de juiste richting te volgen en de afbakeningen in de vorm van curbs, witte belijning en eventuele muren te respecteren.
Dit houd feitelijk in dat de deelnemer ´niet´ met vier banden buiten de witte doorgetrokken streep mag komen. Hier zal per race aandacht aan worden besteed bij de briefing.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
  (Straf telt per race waarin feit is vastgesteld. Na 2 waarschuwingen volgt de lichte straf.)

 

Artikel 4.2a; Doorgetrokken streep pit
Onder witte doorgetrokken strepen wordt ook de witte belijning van de pit ingang en uitgang bedoeld.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Zware straf: 10 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 4.3; Inhalen
Bij een inhaalmanoeuvre ligt de verantwoordelijkheid grotendeels bij de aanvallende partij.
De aanvallende partij moet zelf inschatten of de inhaalmanoeuvre veilig ingezet en voltooid kan worden.
De aanvallende partij mag de verdedigende partij niet in de weg zitten tijdens de inhaalmanoeuvre.
Wanneer er voldoende overlap is gezien vanuit de aanvallende partij mag de inhaalmanoeuvre doorgezet worden.
Voldoende overlap betekent dat beide voorbanden van de aanvallende partij voorbij de voorbanden van de verdedigende partij moeten zijn om te kunnen spreken van een voltooide en veilige inhaalmanoeuvre.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken straf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Zware straf: 10 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 4.4; Gele vlag
Wanneer er een incident plaatsvindt zal er een gele vlag getoond worden. De deelnemer mag tijdens een gele vlag situatie geen inhaalmanoeuvres maken en dient van zijn gas te gaan om het incident op een zo veilig mogelijk wijze te passeren.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Zware straf: 10 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 4.5; Rode vlag
Wanneer er een groot incident plaatsvindt, of er zijn technisch problemen aan de ERS server, zal er een rode vlag getoond worden. De deelnemers dienen direct terug naar de pits te gaan en verdere instructies af te wachten.
De racecommissie bepaalt aan de hand van het incident of de training, kwalificatie, warm up of race nog wordt herstart.

 

Artikel 4.6; Hinder
De deelnemer welke betrokken is bij een incident moet ervoor zorgen dat andere deelnemers niet worden gehinderd. De deelnemer dient op een veilige manier zijn weer te vervolgen.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 10 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Zware straf: achteraan starten eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 4.7; Blauwe vlag
De blauwe vlag betekent dat er een snellere deelnemer een langzamere deelnemer, die één of meerdere ronden achter ligt, nadert. De langzamere deelnemer moet de snellere deelnemer binnen drie bochten voor laten gaan. Dit dient op een veilige manier te gebeuren.
De langzamere deelnemer dient dit op een natuurlijke en voor de hand liggende manier uit te voeren waarbij plotselinge remmen en uitwijkingen vermeden dienen te worden.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 4.8; Schade
Als de auto van een deelnemer zodanig beschadigd is dat doorrijden geen optie meer is mag op een veilige plek op ESC gedrukt worden.
Mocht dit in de training en warm up voorkomen, mag de deelnemer zijn weg weer vervolgen vanuit de pitstraat.
Mocht dit tijdens de kwalificatie of race gebeuren dan dient de deelnemer in de pits te blijven.

Straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace (Toegepast bij ongeoorloofd uitrijden van pits gedurende kwalificatie)

 

Artikel 4.9; Pitstraat
De pitstraat is een apart gedeelte ten opzichte van het circuit. De pitstraat heeft een vooraf ingestelde maximumsnelheid waar de deelnemer zich aan moet houden.
De pitstraat is voorzien van een doorrijstrook en een stopstrook. De deelnemer dient de doorrijstrook te gebruiken tot de aangewezen pit plek of pitbox. Daar mag de deelnemer de doorrijstrook verlaten. Bij het verlaten van de pit plek of pitbox dient de deelnemer direct de doorrijstrook te gebruiken. Deelnemers welke gebruik maken van de doorrijstrook hebben altijd voorrang.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace (na drie keer overtreden binnen één kampioenschap)

 

Artikel 4.10; Verlichting
Het voeren van verlichting is alleen verplicht als rFactor dit aangeeft.

Mogelijke straffen:

 • Toegepast door rFactor zelf

 

Artikel 4.11; Contact
Het is niet toegestaan om al dan niet opzettelijk contact te maken met een andere deelnemer waarbij die deelnemer benadeeld wordt.

Mogelijke straffen:

 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: achteraan starten eerstvolgende hoofdrace
 • Zware straf: diskwalificatie voor eerstvolgende hoofdrace

 

5. Sessiebepalingen

Artikel 5.1; Vrije training
De server staat 24/7 ter beschikking aan de leden van Exclusive Racing Series. De bedoeling is dat er getraind wordt op het dan ingestelde circuit.

Artikel 5.2; Kwalificatie
De kwalificatie heeft tot doel om een rondetijd neer te zetten welke de positie op de grid bepaald voor de race.
Op het circuit mag er geen ESC gedrukt worden tenzij de auto zodanig beschadigd is dat er niet meer doorgereden kan worden zie artikel 4.8. Er mag pas ESC worden gedrukt in de pitstraat en wel op de door het rFactor 2 spel toegewezen pits locatie. De duur van de kwalificatie wordt aangegeven in het competitieformat.

 

Artikel 5.3; 107% regel
In de kwalificatie moeten alle deelnemers binnen 107% van de tijd van de nummer één blijven. Wanneer dit een deelnemer niet lukt, wordt de deelnemer uitgesloten van de race.
De ERS racecommissie behoudt het recht om de deelnemer toch te laten starten aan de race. De racecommissie dient wel beargumenteren.

 

Artikel 5.4; Warm-up
De deelnemers kunnen zich voorbereiden op de race tijdens de warm-up sessie. De duur van de warm-up wordt aangegeven in het competitieformat.

Artikel 5.5; Opwarmronde
De opwarmronde betreft een ronde welke voorafgaand aan een race gereden wordt.
De deelnemer welke pole position heeft getraind vangt de opwarmronde als eerste aan.
De andere deelnemers volgen elkaar en blijven achter rijden tijdens de opwarmronde. Er mag tussen de deelnemers in het geheel niet ingehaald worden. Er mag niet meer dan vijf auto lengtes tussen de deelnemers ontstaan.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
  (Straf telt per race waarin feit is vastgesteld. Na 2 waarschuwingen volgt de lichte straf.)

 

Artikel 5.6; Snelheid opwarmronde
De deelnemer welke pole position heeft getraind houdt een maximale snelheid aan tussen de 100 km/u en 150 km/u.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 5.6a; Snelheid opwarmronde endurance
De deelnemer welke pole position heeft getraind houdt een maximale snelheid aan tussen de 100 km/u en 150 km/u. Vanaf sector drie wordt er door iedere deelnemer gereden op de pit limiter tot aan start/finish. Na start/finish moet de pit limiter per deelnemer, op een veilige manier zodat er zo min mogelijk onnodige schades onstaan, gedeactiveerd worden wanneer de timer voor de nieuwe ronde begint.

Mogelijke straffen:

 • Middel straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Zware straf: 10 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Diskwalificatie desbetreffende endurance race

 

Artikel 5.7; Gedrag opwarmronde
Er mogen geen onnodige en gevaarlijke remmingen worden gedaan tijdens de opwarmronde.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 5.7a; Positie opwarmronde
Wanneer een deelnemer niet op tijd van zijn plaats afkomt of crasht/spint in de opwarmronde moet die deelnemer achteraan het veld aansluiten. Op start/finish mag de deelnemer zijn startplek weer voorzichtig innemen.

Mogelijke straffen;

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 2 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 5.8; Starten vanuit de pitstraat
Starten vanuit de pitstraat is toegestaan. De deelnemer wacht tot het pits licht aan het einde van de pitstraat groen licht uitstraalt.

 

Artikel 5.9; Race
De deelnemer welke als eerste over de finish komt na het aantal aangegeven race minuten of na een aantal aangegeven ronden heeft de race gewonnen. De duur van de race(s) wordt aangegeven in het competitieformat.

 

Artikel 5.10; Bandenreglement
Wanneer volgens het competitieformat een bandenreglement van toepassing is in de hoofdrace, moet de deelnemer alle vier de banden wisselen voor een nieuwe set banden (voor- en achterwielen). Wanneer de raceauto voorzien is van verschillende ‘typen’ bandencompounds dan dient naar een geheel ander type bandencompound gewisseld te worden.
Wanneer het circuit voor tenminste 1% nat is, of rFactor 2 geeft de melding tenminste ‘damp’ aan, vervalt het bandenreglement voor de hoofdrace.

Mogelijke straf:

 • Straf: Diskwalificatie voor de betreffende hoofdrace

 

Artikel 5.11; Strafgewichten
Wanneer volgens het competitieformat gewerkt wordt met strafgewichten worden deze door rijders ontvangen na een betreffende raceavond en gelden tot en met de volgende raceavond. Aan de hand van de tussenstand in het kampioenschap worden de strafgewichten opnieuw toegekend aan rijders. Het strafgewichten-format wordt bekendgemaakt in het competitieformat.

 

6. Protest en straffen

Artikel 6.1; Protest indienen race avond
Een deelnemer mag een protest indienen bij de racecommissie van ERS als de deelnemer van mening is dat hij nadelig in beïnvloed door een andere deelnemer tijdens een raceavond van ERS.

 

Artikel 6.2; Indienen protest
Een protest wordt ingediend middels een PM naar het Discord ‘ERS’ account.
Het protest kan alleen de dag ‘na’ de race tot en met 21.00 uur worden ingediend.
Protesten welke later worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 6.3; Inhoud protest
De deelnemer welke protest aantekent geeft het volgende aan in zijn protest;

 • tegen welke deelnemer het protest is gericht
 • doel van het protest
 • welk ERS kampioenschap
 • welke race
 • welke ronde
 • welke bocht

 

Artikel 6.4; Uitslag protest
Uiterlijk vijf dagen na het indienen van het protest krijgen de betrokken deelnemers bericht.

 

Artikel 6.4a; Beroep protest
Een deelnemer welke een straf heeft opgelegd gekregen mag tegen de straf éénmalig in beroep.
De deelnemer moet ‘binnen 24 uren nadat de straf opgelegd is’ het beroep kenbaar maken middels een PM naar het Discord ERS account. In het beroep moet de deelnemer beargumenteren waarom hij/zij het niet eens is met de straf. De racecommissie is verplicht om ten spoedigste contact op te nemen met de deelnemer welke het beroep heeft ingediend.
De racecommissie is verplicht om in combinatie met de aangedragen argumenten het protest nog een keer te beoordelen.

 

Artikel 6.5; Uitleggen straf
Binnen het ERS reglement bestaan er maximaal een viertal straf categorieën per artikel, te weten; waarschuwing, lichte straf, middel straf en een zware straf.
Deze straffen kunnen van inhoud verschillen en worden per artikel weergegeven.

 

Artikel 6.6; Vier waarschuwingen
Wanneer een deelnemer vier waarschuwingen ontvangen heeft van de racecommissie naar aanleiding van het overtreden van ERS artikelen kan de racecommissie de hieronder genoemde sanctie opgelegd worden.

Mogelijke straf:

 • Straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace

 

Artikel 6.7;
De racecommissie behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te diskwalificeren voor een betreffende race of kampioenschap indien excessief gedrag naast of op de baan wordt vertoond. Tevens kunnen incidenten die in de hierboven staande artikelen niet beschreven staan mogelijk ook bestraft worden.

Mogelijke straffen:

 • Waarschuwing
 • Lichte straf: 5 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Middel straf: 10 plekken gridstraf eerstvolgende hoofdrace
 • Zware straf: achteraan starten eerstvolgende hoofdrace